O firmie

ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Regon: 130505179 NIP: 572-000-04-85
KRS 0000025809 (Monitor Sądowy i Gospodarczy
Nr 198 (1278) poz. 28358
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125
Bank Pekao S.A. I O/Żuromin 03124032171111000027662371


Właściciel:
Gmina i Miasto Żuromin
Kapitał Udziałowy:
10 795 000 zł
(10795 udziałów po 1000 zł każdy)


Prezes Zarządu :
mgr inż. Piotr Kosiński

V-ce Prezes Zarządu ds. technicznych :
mgr inż. Marek Janusz