Ogłoszenia

Drodzy Państwo w celu śledzenia najnowszych informacji ogłaszanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. Z o.o. zapraszamy na nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej ŻZK.


https://bip.zzkzuromin.pl/ogloszenia


Tel./Fax: (23) 657 29 57, (23) 657 27 60