Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne :

Krzysztof Wojtkiewicz
Tel./Fax: (0-23) 657 29 57, (0-23) 657 27 60Aktualne Przetargi

Drodzy Państwo w celu śledzenia najnowszych zapytań ofertowych i przetargów ogłaszanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. Z o.o.
zapraszamy na nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej ŻZK.

https://bip.zzkzuromin.pl/zamowienia-publiczne


Przetargi Zakończone

1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego o powierzchni 368,42 m2
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego 19A

(ważny do 05.09.2017 r. do godz. 9.00)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe *
Przedmiar Robót *
Druk Umowy *
Druk Oferty *

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

I) Informacja o wynikach *

1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego o powierzchni 493,50 m2
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wyzwolenia 47 w Żurominie

(ważny do 16.08.2017 godz. 9:00)

Pliki do pobrania:

I) Zapytanie ofertowe *
II) Przedmiar Robót *
III) Druk Umowy *
IV) Druk Oferty *

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

I) Informacja o wynikach *

2. Odtworzenie przewodu komina stalowego H=31,10M
położonego w miejscowości Żuromin na działce nr 2155/12.

(ważny do 22.08.2017 godz. 10:00)

Pliki do pobrania:

I) Zapytanie ofertowe *
II) Przedmiar Robót *
III) Druk Umowy *
IV) Druk Oferty *
V) Projekt budowlany *

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

I) Informacja o wynikach *

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja*

3. Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do lokali mieszkalnych
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wyzwolenia 56 w Żurominie

(ważny do 01.08.2017 godz. 9:00)

Pliki do pobrania:

I) Zapytanie ofertowe *
II) Przedmiar Robót *
III) Druk Umowy *
IV) Druk Oferty *
V) Kosztorys *

4. Przetarg na zakup wraz z dostawą węgla na sezon grzewczy 2017/2018

(ważny do 14.08.2017 godz. 10:30)

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja*

Pliki do pobrania:

I) Specyfikacja *
II) Druk Oferty *
III) Druk Umowy *
IV) Informacja o podatku akcyzowym*
V) Oświadczenie*
V) Załączniki:
a) Załacznik Nr. 1 - wykaz kierownictwa *
b) Załącznik Nr. 2 - wykaz sprzętu *
c) Załącznik Nr. 3 - wykaz zamówień *
d) Załącznik Nr. 4 - zobowiązanie do współpracy *
e) Załącznik Nr. 5 - oświadczenie wykonawcy *
f) Załącznik Nr. 6 - oświadczenie uczestnictwa *
g) Załącznik Nr. 7 - formularz JEDZ *

1. Unieważnienie przetargu na zakup wraz z dostawą węgla
na sezon grzewczy 2017/2018

(ważny do 11.07.2017 godz. 10:30)

Unieważnienie przetargu:

Decyzja *

Informacja z otwarcia ofert:

Decyzja *

Pliki do pobrania:

I) Specyfikacja *
II) Druk Oferty *
III) Druk Umowy *
IV) Informacja o podatku akcyzowym*
V) Załączniki:
a) Załącznik Nr. 1 - Wykaz kierownictwa *
b) Załącznik Nr. 2 - Wykaz sprzętu *
c) Załącznik Nr. 3 - Doświadczenie zawodowe *
d) Załącznik Nr. 4 - Zobowiązanie do współpracy *
e) Załącznik Nr. 5 - Warunki wykluczenia *
f) Załącznik Nr. 6 - Warunki udziału *
g) Załącznik Nr. 7 - Wzór dokumentu zamówienia *

2. Pytania dotyczące przetargu:

I) Pytania Oferentów *


Brak zamówień.* Uwaga!
Powyższe pliki są plikami PDF. Może być wymagana instalacja dodatkowego programu:
Adobe Reader (kliknij tutaj, aby pobrać program)