Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych obejmuje swoim zasięgiem działania Gmin: Żuromin, Lubowidz, Lutocin, Bieżuń i Kuczbork. Główne zadania wykonywane w tym zakładzie to usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, prac ziemnych i transportowych.

ul. Szpitalna 125
Tel./Fax: (23) 657 29 57, (23) 657 27 60
email: zuk.zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZUK) :
Stanisław Szymański

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta i gminy Żuromin. W skład zakładu wchodzą dwie stacje ujęcia wody w Żurominie obsługujące Żuromin, Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowę, Cierpigórz oraz Sądowo i cztery wiejskie: w Poniatowie (Poniatowo, Kruszewo), w Dębsku (Dębsk, Olszewo, Kliczewo Duże i Małe, Kosewo, Wólka Kliczewska, Nadratowo i Chodupka) w Chamsku (Chamsk, Franciszkowo i Młudzyn) i w Raczynach (Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Dąbrowice, Będzymin, Tadajówka i Pietrzyk). Głównym zadaniem zakładu jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.
Zakład obsługuje również miejską oczyszczalnię ścieków w Żurominie, która odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta oraz dwóch miejscowości wiejskich: Wiadrowo i Poniatowo. Rocznie przyjmowane jest do oczyszczenia ok. 300.000 m3 ścieków.

Informacje:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie taryf obowiązujących od 1 lipca 2017

Dodatkowe materiały:
Regulamin usług wodociągowych

ul. Wyzwolenia 66
Tel.: (23) 657 25 61
email: zwik.zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZWKiO) :
Zbigniew Pydyn

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem budynków komunalnych i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 23 187,36 m2. Obecnie administrujemy i zarządzmy 29 nieruchomościami.

ul. Szpitalna 125
Tel./Fax: (23) 657 29 57, (23) 657 27 60
email: zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZGM) :
Arkadiusz Lewandowski

Zakład Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej dostarcza ciepłą wodę i ciepło do Spółdzielni Mieszkaniowych, Urzędu Gminy i Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromińskiego Centrum Kultury, Liceum Ogólnokształcącego i Hali Sportowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie, Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie, Przedszkola Nr 1 w Żurominie oraz Przedszkola Nr 2 w Żurominie, jak również do osób indywidualnych, firm i na potrzeby własne.

ul. Wyzwolenia 35/37
Tel.: (23) 657 26 42
email: zzk@poczta.internetdsl.pl

Kierownik (ZEC) :
Wiesław Mikas